vitalonga.eu

Eriti vaimse töö korral on oluline inimese pühendumus ja loovus.

Pühendumus ja loovus saavad avalduda vaid siis, kui me ise tahame seda tööd teha.

Inimese põhiolemus on olla innustunud ja huvitatud. Juhtidena peame küsima, mida teeme valesti juhul, kui me ei kohta piisavalt innustust oma organisatsioonis.

Loovuse avaldumisele on väga oluline inimese minapilt – kas sa arvad, et oled loov. Meie uskumused on ennast täituvad ennustused.

Innovatsioon organisatsioonis ei pea alati olema läbimurdeline. Tegelikult läbimurdeline innovatsioon on tavaliselt seotud suurte riskidega.

Enamasti piisab järkjärgulisest või märkimisväärsest innovatsioonist – peamine on soodne organisatsioonikultuur ning agiilsus innovatsiooni rakendamisel.