Strateegia
  • Millised on teie organisatsiooni peamised väljakutsed arenguperioodil ja kriitilised edutegurid? Hinnake sise- ja väliskeskkonnast tulenevaid trende, ohte ja võimalusi
  • Millised on teie missioon, visioon ja väärtused lähtuvalt muutunud keskkonnast – Missioon, visioon ja väärtused peavad looma olulistes huvipooltes ehtsat innustust kaasa lüüa eesmärkide täitmisel.
  • Kuristikuanalüüs – kuidas jõuda ideaallahenduseni ja mis meid takistab ideaallahenduseni jõudmisel.
  • Väärtuspakkumise analüüs – milliseid väärtusi millistele segmentidele teie organisatsioon pakub.
  • Millised on strateegilised valikud ja valikute prioriteedid.
  • Mõõdikud
  • Juurutamise plaan koos kommunikatsiooniplaaniga
  • Kuidas kaasata olulisi huvipooli strateegia loomise protsessi? – Mõnikord on strateegia loomise protsess tähtsam kui sündiv dokument

Simon Sinek’i kuldne ring – seletus, miks mõned organisatsioonid ja ettevõtmised on edukamad kui teised