Strateegia
  • Kādi ir jūsu organizācijas galvenie izaicinājumi tai attīstoties? Novērtējiet tendences, draudus un iespējas savā darba vidē un nodefinējiet savus kritiskos veiksmes faktorus.
  • Kāda ir jūsu organizācijas vīzija, misija un vērtības? Vai tās modina patiesu entuziasmu visām iesaistītajām pusēm organizācijā?
  • Nepilnību analīze – kā atrast ideālo risinājumu un kuri ir galvenie izaicinājumi – kritisko veiksmes faktoru pārskatīšana – iespējamo uzlabojumu identificēšana.
  • Kāds ir jūsu vērtību piedāvājums jūsu mērķa tirgus segmentiem – kādas ir jūsu iespējas būt starp tirgus līderiem?
  • Stratēģiju un prioritāšu izvēles
  • Mērījumu sistēmas izveide
  • Ieviešana un komunikācija
  • Kā iesaistīt visas iesaistītās puses stratēģiju attīstībā? – Dažkārt stratēģiju attīstīšanas process ir svarīgāks par procesa laikā izveidotajiem dokumentiem.

Simona Sineka zelta aplis – ir viens no izskaidrojumiem, kāpēc dažas pieejas ir veiksmīgākas kā citas. Veiksmīgas pieejas sākas no apļa vidus ar jautājumu “kāpēc?”, pārējās sākas no ārpuses ar jautājumu “ko?”