Tootlikkus

Produktivitāte ir attiecība starp rezultātu (preces, pakalpojumi utt) un ieguldījumu (zeme, kapitāls, darbs, materiāli, enerģija) noslēgtas sistēmas ietvaros (valsts, reģions, organizācija).

Ja ieguldījums un rezultāts ir izmērāms naturālās vienībās kā kilogrami, metri, operāciju skaits, tad runa ir par tehnisko produktivitāti. Minēto faktoru cena neietekmē tehnisko produktivitāti.

Kad ieguldījums un rezultāts tiek izteikts naudas vienībās, mēs runājam par ekonomisko produktivitāti.

Mūsu pieredze rāda, ka 80% kompāniju ir iespējams samērā vienkārši palielināt produktivitāti robežās no 30 līdz 50%.