Kliendi tundmine
Väärtuspakkumine on terviklik hüvede kogum, mida sinu organisatsioon lubab kliendile garanteerida tema poolt makstava tasu eest. See peab andma vastuse küsimusele: „Miks peab klient just sinult ostma?“.

Kliendi tundmine
1. Tee kindlaks klientide ootused ja vajadused; praegused turul saadaolevad lahendused nende vajaduste rahuldamiseks ja praeguste lahenduste äriline atraktiivsus sinu jaoks
2. Eelnevast lähtudes kirjelda sihtrühma, (väärtus)pakkumist ja müügiprotsessi, mis tagavad kliendi jaoks sobiva pakkumise, mis on samas kasumlik sinule.
3. Analüüsi tulemuste kokkuvõtet, mis on sisendiks planeerimisprotsessile (strateegia, kampaaniad, tootearendus jms.).

Collins’i siilistrateegia näeb ette, et edukas strateegia sisaldab kolme sünergilist komponenti:

1. Enda tundmine ja arusaam oma sügavamatest motiividest

2. Sihtrühma valik nii, et sinul on võimalus olla parim. Parimaks olemine eeldab ka oma konkurentsieeliste ning arenguvõimaluste ja –vajaduste süsteemset juhtimist

3. Mootor on väärtuspakkumine, mis on jätkusuutlik