vitalonga.eu

Centība un radošums ir būtiskākie aspekti, kad runājam par garīga darba veikšanu.

Patiesa centība un radošums ir novērojams tikai, kad mēs veicam darbu no brīvas gribas.

Cilvēks ir ieinteresēts un motivēts pēc savas dziļākās būtības un dabas. Kā līderiem mums sev ir jāuzdod jautājums, ko mēs darām nepareizi gadījumā, ja nespējam panākt nepieciešamo motivāciju mūsu organizācijās?

Nolūkā panākt kāda radošumu mums ir jābūt radošiem pašiem saskaņā ar savu pašnovērtējumu. Vai Jūs ticat, ka esiet radoši? Mūsu ticība ir paredzējums, kas piepildās pats.

Inovācijām Jūsu organizācijās ne vienmēr jābūt pilnīgi jauna līmeņa vai augstākā kaluma inovācijām. Patiesībā augstākā kaluma inovācijas sev līdzi nes augsta riska pakāpi.

Vairumā gadījumu pietiek ar papildinošām vai tikko pamanāmām inovācijām. Inovācijai kļūstot par konkurentspējas paaugstinošo elementu, svarīgākais aspekts ir tās pienesums organizācijas kultūrai un organizācijas manevrēšanas spējai mācīšanās un izmaiņu ieviešanas procesā.