vitalonga.eu
LEAN filosofija: Koncentrēšanās uz pievienotās vērtības radīšanu klientam, izvairoties no aktivitātēm, kuras pievienoto vērtību nerada.(MUDA, MURA, MURI)
 • MUDA (Nerada pievienoto vērtību)
  • Klasiskie septiņi zudumi:
   • Nevajadzīga transportēšana, nevajadzīgi noliktavas atlikumi, nelietderīgas darbības, gaidīšana, pārprodukcija, pārstrāde, nepietiekama kvalitāte.
  • Astotais zudums ir neizmantotā kreativitāte – mēs nelietderīgi izmantojam organizācijas intelektuālo potenciālu.
  • VIDĒJI TIKAI 3% NO ORGANIZĀCIJU PROCESOS PATĒRĒTĀ LAIKA TIEK IZMANTOTI PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS RADĪŠANAI
 • MURA (nesabalansēti procesi un plūsmas)
  • Cik lielā mērā mēs varētu pielietot pull (vilkmes) pieeju push (piespiedu ksutības) pieejas vietā ?
  • Plūsma – darbs rit vienkārši un plūstoši
  • "Pudeles kaklu" pārvaldīšana
  • Ātra pārorientēšanās
 • MURI (operācija ir nevajadzīgi sarežģīts)
  • Standartizācija
  • Vienkāršošana