vitalonga.eu

Līderības būtiskākie aspekti:

Pašmotivācijas iemaņas un iesaistīšanas spējas:

Citu iesaistīšana, pašmotivācija, citu komandas locekļu motivēšana, spēja darboties komandā, psiholoģijas pārzināšana

Elastība un veiklība:

Vadības stilu maiņa, spēja vadīt nenoteiktības apstākļos, mainīgā vidē, spēja mācīties

Intuīcija:

“sajust ar muguras smadzenēm” kā pareizi rīkoties, radošums, inovatora iemaņas

Plašs redzesloks, savas misijas apzināšanās:

Spēja vispārināt, pamatīga socioloģisko, psiholoģisko un ētisko aspektu sapratne, personiskās misijas kā dziļākās motivācijas un personīgo vērtību pārzināšana.

Internacionalitāte:

Ģeogrāfiskā mobilitāte, globāla domāšana, starptautiska pieredze, valodu zināšanas