Kliendi tundmine
Vērtību piedāvājums ir vērtības piegādes apsolījums pircējam un pircēja gaidas šo vērtību pieredzēt. Vērtību piedāvājums sniedz atbildi uz pircēja jautājumu: „Kāpēc man tas būtu jāpērk no Jums?“

Vērtību piedāvājuma radīšana ir uzņēmējdarbības stratēģijas nozīmīga daļa. Kaplāns un Nortons par šo saka: „ Stratēģija ir balstīta uz diferencētu vērtību piedāvājumu klientam. Klientu apmierinātība ir avots ilgtspējīgu vērtību radīšanai“.

Vērtību piedāvājuma attīstīšana ir balstīta uz ieguvumiem, izmaksām un to vērtību, kuras organizācijas var piedāvāt tās klientiem, potenciālajiem klientiem un citām grupām organizāciju iekšienē un ārpusē, pārskatu un analīzi. Tas nozīmē arī vērtību pozicionēšanu, kur Vērtība = Ieguvumi – Izmaksas (izmaksas ietver riskus).

Pārzinot savus klientus
1. Atklājiet savu klientu gaidas un vajadzības. Izpētiet, kādi šobrīd ir pieejamie risinājumi tirgū klientu vajadzību apmierināšanai.
2. Nodefinējiet tirgus mērķa grupas, kur Jūsu piedāvājums potenciāli varētu ieņemt līdera pozīcijas.
3. Izveidojiet savu vērtību radīšanas procesu.

Džims Kolins (Jim Collins) savā grāmatā “No Laba līdz Lieliskam” apraksta savu „eža konceptu”:

1. Ziniet savas patiesās intereses.

2. Izvēlieties savas mērķgrupas tā, lai Jūs būtu vērtību piegādāšanas līderis.

3. Dzinējs ģenerē ilgtspējigai darbībai atbilstošu naudas apjomu.